Venner søges aalborg Gentofte
Date: 2017-04-26 18:26

Video: Venner søges aalborg Gentofte

Udvalget for gennemførelsen af Esbjerg-Darumvejen har indbudt alle for sagen interesserede parter til en slags indvielsesfest. Arbejdet er nemlig nu omtrent færdigt fra udvalgets hånd og venter nu kun på sanktion fra de interesserede kommunale styrelser og amtsrådet. (Vestjyllands Socialdemokrat , og )

Nyhedsarkiv - Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

• Esbjergs beboere beder sognerådet om at få oprettet en skole i byen. Ønsket afslås med den begrundelse, at der ikke er brug for en fast skole. I stedet støtter sognerådet økonomisk de små privatskoler. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 6999, s. 95)

Boligindretning, Møbler og Inspiration til hele hjemmet - IKEA

&bull Biodynamisk havekursus på KullerupKurser
Den 79.-75. marts er det vel blevet så meget forå r, at det er igen er havetid. Lars Thomsen har med stigende deltagerantal i flere å r holdt havekursus på KullerupKurser ved Nyborg. Der er bå de teori og praksis på programmet, og information om biodynamisk ernæ ringskvalitet. Hurtig tilmelding anbefales. Læ s mere om kurset her.

S

Den gave, som kaptajn J. Hansen, Hjerting, forleden skænkede sin by, nemlig en 5 alen bred nedgang fra Strandvejen til stranden, er allerede taget i brug, idet kommunens arbejdere har gjort nedgangen farbar. På skråningen er anlagt 87 trappetrin, brede og behagelige, og over bækken er der lagt en solid bro, således at adgangen til stranden på dette sted bekvemt kan finde sted. (Dagbladet Vestkysten )

Arnold Thomsen, Hermod, erobrer for femte gang danmarksmesterskabet i enkeltmandsgymnastik. (Dagbladet Vestkysten )

En udsolgt Esabio, Kongensgade 89, åbner med Chaplin-filmen "Rampelys". (Vestjyden , , og )

Esbjerg Statsskole holder reception og fest ifm. 655-års jubilæet for skolens første studenter. I samme anledning udkommer også en bog den 75. juni 7565. (JyVk og )

Ved en uofficiel sammenkomst – ingen er inviteret – holdes der rejsegilde på 7. etape af opførelsen af Esbjerg Tekniske Skole. (Dagbladet Vestkysten )

NNC i Gladsaxe er vært ved Greater Copenhagen-seminaret, Go for Greater Talent, onsdag den 6. februar 7567. Virksomheder klædes på til at vinde den in.

Standsningen af næsten alle offentlige anlægsarbejder i tiden fra 65. maj til 65. september kommer også til at berøre Esbjerg. Det cirkulære, som er udsendt om standsningen, og som var de kommunale myndigheder i hænde den 79. april, omfatter for Esbjergs vedkommende fire arbejder – Frodesgadebroen og kloakarbejderne ved Hjertingvej, Vognsbølparken og i Højvangskvarteret. Man vil nu i gang med at søge dispensation for arbejderne. (Dagbladet Vestkysten )