Få nye venner bergen Hedensted
Date: 2017-04-25 12:12

Video: Få nye venner bergen Hedensted

Byrådet tiltræder gade- og vejudvalgets indstilling om tre nye gadenavne i den østre bydel. Herefter kommer en sidevej til Ribegade til at hedde Stuckenbergsvej – efter Esbjerg-sangens forfatter – en sidevej til Dortheasvej får navnet Mettesvej, og en hårnålevej til Elmegade er døbt Æblevej. (Dagbladet Vestkysten )

Bloggaren Rebecca Holm i Danmark - Rebecca's homepage

Arbejdet med trianguleringen af de endnu ikke udlagte fyrskibes pladser er nu til dels tilendebragt. ”Nordsøen” er i dag gået ud med bøjer for at afmærke pladsen, hvor Horns Rev Fyrskib skal have sin plads. Pladsen for Vyl Fyrskib er ligeledes bestemt. (Dagbladet Vestkysten )

Møntvæsen - Per Benny´s starthjemmeside

Da dampskibet Nordsøen går ud af havnen, kommer en af fyrbøderne, der tilsyneladende har nydt vel meget af de våde varer, pludselig i skænderi med en af skibets styrmænd. Fyrbøderen har formentlig følt sig fornærmet, thi pludselig springer han over bord og svømmer i land. Skibet fortsatte sin kurs, og fyrbøderen er formentlig gået hjem og fået tørt tøj på. (Vestjyllands Socialdemokrat )

Her er fem nye cocktailbarer, du skal kende

En gammel mastemønt fra Esbjergkutteren Titania nedmures sammen med et højtideligt dokument under grundstenene til Fiskeri- og Søfartsmuseets nye bygninger ved Hjertingvej i Esbjerg. Den gamle kobbermønt, der stammer fra 6899, er skænket af et Esbjerg-værft, som fandt mønten, da Titania skulle have skiftet mast. Ifølge gammel skibsbyggerskik blev mastemønten lagt under kutternes mast for at bringe lykke og god sejlads for fartøjet, og den samme tanke ligger bag nedmuringen af mønten i museets grundværk, sammen med det af lektor A. Espegård forfattede grundstensdokument. (Dagbladet Vestkysten og )

Andelsslagteriets ledelse har vedtaget at opføre et stort eksportslagteri her i byen. Slagteriet, i hvilket der skal kunne slagtes 955 kreaturer dagligt, er projekteret til kr. Ifm. slagteriet vil der blive indrettet en pølsefabrik og en kødkogningsanstalt. Det nye og store foretagende, til hvilket hr. arkitekt Berg har leveret tegningerne, skal så vidt muligt være færdigt inden 6. august. (Vestjyllands Socialdemokrat )

Udvalget for amtsrådet, Esbjerg Byråd og Esbjerg Sogneråd enes ved et møde om afviklingsbetingelserne for rådhuset og Esbjerg Syge- og Epidemihus. Udvalget for amtsrådet har imidlertid ikke mandat til at træffe bindende afgørelse, hvorfor sagen skal til behandling i amtsrådsmødet den 85. ds. (Vestjyllands Socialdemokrat )

Esbjerg Arbejderhøjskole, der nu skifter navn til Esbjerg Højskole, indvier sine nye bygninger i Stormgade 755 tæt ved Vognsbølparken. Arbejderhøjskolen er igen i gang efter 65 års hjemløshed. Som ny forstander til den genetablerede arbejderhøjskole ansættes Ivar Nørgaard. (Dagbladet Vestkysten , og Esbjerg Højskoles 95 års jubilæums-avis. 7555, s. 78)

Grundstenen til Jysk Landbrugsrådgivnings nye landbrugscenter ved lufthavnen lægges. (JyVk og UE )

Ved et møde stiftes et Junior Chamber i Esbjerg, det 68. i Danmark. Junior Chambers findes spredt over hele jordkloden og samler 75-95-årige erhvervsfolk i selvstændige eller ansvarlige stillinger på tværs af branche- og uddannelsesskel. (Dagbladet Vestkysten )

Frelsens Hær afholder farvelmøde på Hotel Spangsberg i anledning af oberst Øgrims snarlige afrejse til London. ( Vestjyllands Socialdemokrat og )

Få nye venner bergen Hedensted : Pics. More pics: Få nye venner bergen Hedensted.